Što je domena?

Općenito o domeni

Mnogi novi korisnici računala i Interneta ne znaju da Internet adresa koju upisuju u svoje pretraživače zapravo predstavlja domenu. Ona se sastoji od dva dijela. Prvi dio je naziv domene, a drugi dio je ektenzija i međusobno su odvojeni točkom. Naziv domene i ekstenzija moraju biti univerzalni, odnosno ne mogu postojati dvije potpuno iste domene.domenaMoguće je da naziv domene bude isti, ali u tom slučaju ekstenzija se mora razlikovati. Ekstenzija zapravo označava o kojoj vrsti domene se radi.

Vrste domena

Možemo razlikovati dvije vrste domena: nacionalne i globalne(top level domene). Nacionalne domene predstavljaju oznaku države pa svaka država ima svoju domenu. Tako nacionalna domena Hrvatske ima oznaku HR. U svakoj državi jedna institucija je zadužena za upravljanje tom domenom, a a Hrvatskoj je to Carnet. Za registraciju tih domena postoje posebna pravila o tome tko ih može zatražiti, kao i posebna pravila o izboru naziva same domene. Kod globalnih domena, situacija je nešto drugačija. U početku je postojalo samo 7 globalnih domena i to su bile: com, org, net, int, edu, gov i mil. Int domena rezervirana je isključivo za internacionalne organizacije, edu za edukacijske ustanove, gov za vladine ustanove i mil za vojne ustanove. Ostale 3 domene mogao je registrirati bilo tko. Najpopularnija među njima svakako je com domena i trenutno na Internetu ima najviše domena s com ekstenzijom. O tome koliko je ta domena popularna i koliko je važno ime domene, govori i činjenica da su neke domene zanimljivog naziva prodane za astronomske iznose. Trenutni rekod drži domena insurance.com koja je prodana za nešto više od 35 milijuna dolara. Kako se Internet s godinama sve više razvijao i sa sve većim porastom broja internetskih stranica, došlo je i vrijeme za uvođenje novih domena. Tako je tvrtka koja je zadužena za upravljanje globalnim domenama, ICANN, donijela odluku o uvođenju mnogo novih ekstenzija koje pobliže označavaju o kakvoj se stranici radi. Tako sada oni koji žele otvoriti casino mogu koristiti upravo tu ekstenziju, zubari ekstenziju dentist, oni koji se bave vijestima ekstenziju news, itd. Na taj način će korisnici i prije otvaranja stranice otprilike znati o kakvoj je stranici riječ. Te domene kao i originalne globalne domene možete registrirati putem nekih domaćih tvrtki ili putem nekih stranih tvrtki. Postupak je vrlo jednostavan i može se obaviti u svega nekoliko klikova mišem.

Članci iz iste kategorije: