Otvorite firmu u Sloveniji ili Hrvatskoj

U današnje vrijeme otvaranje firme u drugoj zemlji veoma je jednostavno, a sve što trebate je osobna iskaznica ili putovnica. Kupac koji želi otvoriti firmu u Sloveniji mora samo potpisati prijavnice za slovensku poreznu karticu, te punomoć, a za ostalo će se pobrinuti firma ProTax. 

Različite firme i mogućnosti u Sloveniji

Postoje različite vrste firmi koje možete otvoriti, a da otvorite firmu u Sloveniji prvo morate odabrati djelatnost kojom će se ona baviti. Možete odabrati otvaranje nove firme ili možete kupiti dionice već otvorenih firmi koje su registrirane s važećim europskim PDV brojem. Izbor naravno ovisi o tome za koje sektore otvarate firmu. Potrebe se razlikuju ovisno o tome da li tvrtka radi savjetovanje klijenata ili uvoz-izvoz.

Otvorite firmu u Sloveniji

Da otvorite firmu u Sloveniji dovoljna je jedna osoba, a takve firme nazivaju se društva s ograničenom odgovornošću. Član koji otvara firmu nije osobno odgovoran za firmu, te njegova imovina ostaje odvojena od firme. Najveći broj članova kod društva s ograničenom odgovornošću je 50 članova, a ukoliko planirate imati više članova potrebno je prebaciti se na dioničko društvo. Takva društva su prikladnija ukoliko promet firme prelazi 10 milijuna ili ukoliko želite izaći na burzu. Troškovi upravljanja takve firme naravno veći su od uobičajenih troškova društva s ograničenom odgovornošću.

Otvaranje firme u Sloveniji

Glavne prednosti koje imate ako otvorite firmu u Sloveniji su sljedeće:

 • Fiksni porezi na dobit koji iznose 19%
 • Ne trebate plaćati druge doplate
 • Nema sektorskih studija
 • Svi troškovi u kombinaciji s aktivnostima tvrtke se preuzimaju
 • Porez na PDV se vraća na račun tvrtke u samo 3 tjedna
 • Firma se može otvoriti u samo 24 sata

Može li firma otvorena u Sloveniji raditi u inozemstvu?

Odgovor na ovo pitanje je jednostavan, a odgovor je da. Vi nakon što otvorite firmu u Sloveniji možete raditi u bilo kojem dijelu svijeta, no legalno poslovanje naravno je obavezno. Kako se ne bi sukobili s poreznim vlastima neke druge države morate poštivati njihove zakone i propise. Prilikom poslovanja iz Slovenije s nekom drugom državom možete imati i fakturiranje koje vas oslobađa od plaćanja PDV-a i na taj način biti najjači konkurent na tržištu. Na taj način možete imati manje cijene od drugih firmi iz te države, te ukoliko otvorite firmu u Sloveniji i radite u Italiji imate niz prednosti od otvaranja talijanske firme.

YouTube video

Otvaranje firme u Sloveniji sasvim je logičan i pametan potez i dobar način za jednostavno pokretanje poslovanja. Osim samog otvaranja nove firme možete se odlučiti i na preuzimanje neke firme koja već posluje i na taj način odmah početi sa radom. Kod novih firmi potrebno je čekati da im se dodijeli europski PDV broj, a danas u užurbanom svijetu veoma je važno da se krene raditi što prije. 100 postotna prodaja dionica neke firme odvija se u uredu javnog bilježnika i po potrebi prevodioca, te na taj način odmah možete postati vlasnikom nove firme. U ugovoru naravno stoji da stari vlasnik preuzima odgovornost za sve što je firma radila u prošlosti do datuma preuzimanja, te na taj način novi vlasnik je 100% siguran da neće imati nikakvih problema i da preuzima legalno firmu.

Otvorite firmu u Hrvatskoj

Osim Slovenije i Hrvatsku mnogi smatraju odličnim mjestom za otvaranje firme. Mnogi je svrstavaju na drugo mjesto, odmah iza Slovenije, a najveći razlog tomu je niz prednosti koje firma u Hrvatskoj pruža u odnosu na otvaranje firme u Italiji. Ukoliko otvorite firmu u Hrvatskoj budite spremni na porez na dobit koji ispod 405 tisuća eura iznosi 12%, a iznad 18%. Osim toga, porez na dividende je 12%, minimalni temeljni kapital je nešto manje od 3 tisuće eura (20.000 kuna), te je PDV 25%. 

Otvorite firmu u Hrvatskoj

Da otvorite firmu u Hrvatskoj potrebno je nešto više vremena u odnosu na Sloveniju, a koraci koje morate raditi su sljedeći:

 • Odaberite naziv firme i provjerite dostupnost imena
 • Izrada i ovjera javnobilježničkog akta, prijava u Registar Društva, uplata početnog kapitala, dobivanje OIB-a firme i razvrstavanje djelatnosti
 • Kreiranje pečata firme
 • Otvaranje bankovnog računa
 • Prijava na zdravstveno i mirovinsko zaposlenika
 • Obavijest o otvaranju poreznom uredu
 • Stjecanje europskog PDV koda
 • 30 dana da tvrtka može krenuti sa radom

Kao što vidite iz navedenog ukoliko otvorite firmu u Hrvatskoj imate niz prednosti u odnosu na ostale zemlje.

Interesuje vas kako kupiti Bitcoin? Onda si sa klikom na link pročitajte članak na tu temu.

Članci iz iste kategorije: